Centernet Archeologie kan u ondersteunen bij (o.a.):

 

- het opstellen van archeologisch beleid,

- de uitvoering van complexe projecten, waarbij archeologie een rol speelt (directievoering, advies en kwaliteitsbewaking),

- het uitvoeren van archeologisch onderzoek (detachering van senior archeoloog bij opgravende instantie),

- het uitwerken voor publicatie van metaalvondsten &

- het opstellen van PvE's (onder de handelsnaam PVE-Express)