Let op: we hebben een nieuwe privacyverkaring! Deze vind je op centernet-archeologie.nl/privacy.

 weldra meer...!

Centernet Archeologie is een klein bureau dat is gespecialiseerd in ondersteunende taken op het gebied van archeologisch onderzoek en beleid.

Via het zusterbedrijf PvE-Express verzorgen wij snel en deskundig het opstellen (of toetsen) van het voor veel archeologische onderzoeken benodigde Programma van Eisen (PvE). Een PvE is zowel de basis voor het opvragen van vergelijkbare offertes als een verplichting tijdens de uitvoering van opgravingen in verband met de daarvoor benodigde opgravingsvergunning.